En lärare och en elev tittar på ett papper som läraren håller i, hon pekar på något på papperet med en penna.

Stenmoskolan

Stenmoskolan är en tvåparallellig kommunal F-3 skola i Fullersta rektorsområde där vi tillämpar ett tematiskt arbetssätt och har en god samverkan mellan skola och fritids under hela skoldagen.

Stenmoskolan startade sin verksamhet 1978. Idag är det en tvåparallellig skola från förskoleklass till åk 3 med högt söktryck där den relativa närhetsprincipen tillämpas. På skolan finns åtta behöriga lärare, en förstelärare i matematik, en speciallärare samt tjugo pedagoger inom fritidshemsverksamheten. På skolan går 230 barn.

Från och med 1 januari 2018 utgör Stenmoskolan och Skogskällan ett rektorsområde, Fullersta rektorsområde med en gemensam rektor.

Kontakt Stenmoskolan