Fritidshem

Om verksamheten

Storfritids

På Stenmoskolan bedriver vi storfritids i år 1-3 samt förskoleklassfritids.

Aktivitetstavlan

Vi använder oss av Aktivitetstavlan som tydligt visar barnen vilka aktiviteter som erbjuds under fritidstid. Barnet placerar sin bild på den aktivitet som lockar och ges då förutsättningar att utveckla och prova det barnet vill i sin egen takt. Aktivitetstavlan är ett verktyg för barnen, pedagogerna och även för föräldrar. Pedagogerna kan se vilka aktiviteter som är attraktiva och intressanta för barnen och därmed ändra utifrån barnens intressen och önskemål. Föräldrarna kan använda tavlan för att se var deras barn är, vad barnet själv har valt och även se vilken pedagog som befinner sig på respektive plats.

Skapande, digitala verktyg och uteaktiviteter

Vi erbjuder olika typer av skapande med olika material och redskap. Vi använder oss av digitala verktyg i flera olika sammanhang. Vi erbjuder uteaktiviteter på skolgården och i närliggande skog.

Vi vill erbjuda barnen en meningsfull fritid där barnen själva har stor rätt att påverka sitt dagliga val utifrån sina förutsättningar.

En dag på fritids

Fritidshemmet öppnar 06.30
Morgonfritids 06.30-07.30
Frukost 06.30-07.15
Utevistelse 07.30-08.00
Skolan börjar 08.00
Mellanmål 13.45-14.30
Fritidshemmet stänger 17.30 (mån-tors), 17.00 (fred)

Hör av dig till oss

Uppdaterad 28 mars 2023

Var informationen till din hjälp?