Stensängsskolan blir en F- åk 3 skola

2018 togs ett beslut att renovera Stensängsskolan. På grund av befolkningsutvecklingen i mellersta Huddinge togs även ett beslut att bygga om skolan till en F- åk 3 skola. Förändringen kommer att ske successivt och beräknas vara helt klar till läsåret 2025/2026.

När förändringen är genomförd kommer skolan att ha två parallella årskurser, totalt åtta klasser fördelade på förskoleklass upp till årskurs 3. 

Förändringen kommer att genomföras enligt nedan plan: 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026
F F + F F + F F + F F + F
1 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1
2 2 2 2 + 2 2 + 2
3 3 3 3 3 + 3
4 4 4 4  
5 5 5    
6 6      

Läsåret 2022/2023 utökar Stensängsskolan med ytterligare en förskoleklass samtidigt som skolan behåller den blivande årskurs 6. I takt med att det varje läsår fylls på med två förskoleklasser fasas de äldre årskurserna ut.

Uppdaterad 6 februari 2024

Var informationen till din hjälp?