Stensängsskolan blir en F- åk 3 skola

Stensängskolan ska göras om till en F - åk 3 skola. Förändringen kommer att ske successivt och beräknas vara helt klar till läsåret 2025/2026.

När förändringen är genomförd kommer skolan att ha två parallella årskurser, totalt åtta klasser fördelade på förskoleklass upp till årskurs 3. 

Förändringen kommer att genomföras enligt nedan plan: 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026
F F + F F + F F + F F + F
1 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1
2 2 2 2 + 2 2 + 2
3 3 3 3 3 + 3
4 4 4 4  
5 5 5    
6 6      

Läsåret 2022/2023 utökar Stensängsskolan med ytterligare en förskoleklass samtidigt som skolan behåller den blivande årskurs 6. I takt med att det varje läsår fylls på med två förskoleklasser fasas de äldre årskurserna ut.

Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar om den ändrade skolformen. 

Uppdaterad 28 juni 2023

Var informationen till din hjälp?