En pojke och en flicka med pennor i handen kikar ner på något det jobbar med och ser glada ut.

Stensängsskolan

Nu är det dags att söka skola inför höstterminen 2021!

Det gäller dig som har ett barn som fyller sex år under 2021 och ska börja förskoleklass, samt dig vars barn ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2021 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns. Ansökan görs i kommunens e-tjänst. Inför din ansökan kan du jämföra kommunens grundskolor i kommunens verktyg Jämför grundskolor.

Mer information om att söka skola och länk till e-tjänsten

Jämför grundskolor

Här kan du läsa mer om hur det är att gå i förskoleklass på Stensängsskolan och Solfagraskolan

Stensängsskolan är en F-5 skola, mitt i ett villaområde i Stuvsta. Den charmiga huvudbyggnaden är från 1944 och paviljongen Berguven uppfördes 2002. På den kuperade skolgården finns stora möjligheter till lek. Skolans småskalighet gynnar ett ”alla-känner-alla-klimat”.

Från 2021 och cirka två år framåt byggs skolan om och renoveras. Skolan bedriver då sin verksamhet i paviljonger mellan Huddingehallen och Huddingegymnasiet

Skolan är arbetsplats för ungefär 180 elever och ca 20 personal.

Nyheter

Se fler nyheter

Kontakt Stensängsskolan