En pojke och en flicka med pennor i handen kikar ner på något det jobbar med och ser glada ut.

Stensängsskolan

Stensängsskolan är en F-6 skola, mitt i ett villaområde i Stuvsta. Den charmiga huvudbyggnaden är från 1944. En om och tillbyggnad blev klar sommaren 2022. På den kuperade skolgården finns stora möjligheter till lek. Skolans småskalighet gynnar ett ”alla-känner-alla-klimat”.

På Stensängsskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på elevernas lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang från personal, elever och föräldrar.

Skolan är arbetsplats för ungefär 200 elever och ca 25 personal.

Stensängskolan ska göras om till en F - åk 3 skola. Förändringen kommer att ske successivt och beräknas vara helt klar till läsåret 2025/2026.

 

Kontakt Stensängsskolan