Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är slut för i år. Men att öva inför kris, som var årets tema, fortsätter vi att göra på olika sätt hela året om i Huddinge kommun.

Vad är Beredskapsveckan?

Beredskapsveckan är en årlig kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att öka människors motståndskraft och stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

2023 års tema för Beredskapsveckan var att öva. Alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser. Men många svenska hushåll behöver stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det.

Så övade vi i Huddinge kommun

Utomhusmatlagning på äldreboenden

Ett sätt att öva inför en kris är att laga mat utan el. Under Beredskapsveckan övade kostenheten på Socialförvaltningen i Huddinge kommun på att laga mat på muurikkor (stekhällar) till de boende på några äldreboenden.

Krisövningar kopplade till trygghet och säkerhet

På Barn- och utbildningsförvaltningen hölls samtal om den höjda terrorhotnivån och det dödliga våldet i samhället, och hur det påverkar skolan.

På Miljö- och bygglovsförvaltningens förstärkningsstab genomförde man en krisövning med en fiktiv hot- och våldssituation. Övningen var komplex och mångfacetterad och det dök upp många frågor att ta ställning till.

– En lärdom är att det enda vi kan vara säkra på är att vi till en början inte har den fullständiga bilden klar för oss. Men ju mer vi övar desto bättre blir vi på att snabbt vidta rätt åtgärder, säger Tove Bodin, avdelningschef på Miljö- och bygglovsförvaltningen.

Vill du engagera dig?

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för en mängd olika uppgifter och spelar en viktig roll för Sveriges krisberedskap.

Vill du engagera dig i en frivillig försvarsorganisation? Här hittar du några exempel:

Krisberedskap - frivilliga försvarsorganisationer

Mer information

Hur ser din beredskap ut? På MSB:s webbplats finns fler tips på hur du förbereder dig inför en kris i samhället.

Förbered dig för en kris (msb.se)

Uppdaterad 2 oktober 2023