Med anledning av kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker många känslor och frågor. Huddinge kommun bevakar läget i omvärlden och ingår i samverkan med andra myndigheter på regional nivå.

Kommunens verksamheter arbetar för att säkerställa ett bra mottagande av flyktingarna.

Huddinge kommun samverkar också med civilsamhällets olika organisationer och de samfund som finns i kommunen, för att tillsammans med dem skapa en fungerande vardag för flyktingarna.

Vid en krissituation har samhället ansvar för att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner, men även du som enskild individ har ett ansvar för din egen hemberedskap.

Läs mer om krisberedskap och hur du kan förbereda dig

Nyheter

Se fler nyheter