Säg vad du tycker

Klagomål, beröm eller synpunkter ger oss värdefull information och hjälper oss att förbättra våra verksamheter. Vi vill därför veta vad du tycker!

Välj område och fyll sedan i formuläret. Din synpunkt kommer att skickas vidare till den berörda verksamheten. Om du lämnar kontaktuppgifter återkommer vi inom två veckor.

Skicka synpunkt eller klagomål på kommunen som verksamhet

Välj inom vilket område du vill skicka din synpunkt eller klagomål:

 • Förskola - för synpunkter om förskola eller pedagogisk omsorg
 • Grundskola - för synpunkter om grundskola eller anpassad grundskola
 • Gymnasium - för synpunkter om gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
 • Vuxenutbildning - för synpunkter om vuxenutbildning
 • Kultur och fritid - för synpunkter om lekplatser, motion, idrott, bibliotek, föreningar, lokaler och anläggningar
 • Bygga och bo - för synpunkter om bygglov, kartor, lantmäteri
 • Trafik och vägar - för synpunkter om drift och underhåll av gator och parker
 • Trafikplanering - för synpunkter om trafiksäkerhet, gång-, cykel- och vägnätet
 • Natur och miljö - För synpunkter om återvinning, renhållning
 • Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
 • Sociala tjänster - för synpunkter inom bland annat funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg - för synpunkter om äldreomsorg
 • Övrigt - för synpunkter om allt som inte ryms inom ovan angivna områden. Exempelvis: näringsliv, samhällsbyggnad, den centrala administrationen, politik och styrning

Din synpunkt blir en allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras och blir liksom synpunkten en allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas.

Det går bra att vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig och berätta hur vi har hanterat din synpunkt. Du kommer att kontaktas inom två veckor.

Uppdaterad 11 september 2023

Var informationen till din hjälp?