Fasadbild av Glömstaskolan.

Glömstaskolan - En plats att lära och växa på!

Glömstaskolan är en nybyggd kommunal F-9-skola i Huddinge där vi tillsammans arbetar för att skapa den bästa skolan för våra elever.

Ny skolbyggnad för årskurs F-3 står färdigt HT-20, ny idrottshall står färdigt HT-19. Fantastiska förutsättningar, och när Glömstaskolan är fullt utbyggd kommer det att gå ca 900 elever på skolan.

Vår vision är att varje elev på Glömstaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra.

Våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Hälsa visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Glömstaskolan till en plats att lära, och växa på för alla våra elever.

Välkommen till Glömstaskolan – En plats att lära och växa på!