Priser

För samtliga kort förutom engångsbiljetter tillkommer en kostnad på 50 kronor för ett chipkort. Kortet behåller du och fyller på varje gång du köper ett nytt kort hos oss. Förlorar du ditt chipkort får du lösa ut ett nytt för 50 kronor. Alla klippkort à 12 gånger är giltiga i ett år från inköpsdagen. Oanvända klipp ersätts inte.

Priser för träning och simhall

Vi kan just nu inte utfärda nya "Gröna kort", de som är utfärdade gäller. Alla mellan 13-15 är fortfarande välkomna att träna tillsammans med en person över 18 år.

Entrébiljett gäller för en in- och utpassage. Du kan inte gå in och ut flera gånger. Äta går bra att göra före eller efter bad i cafeterians matsäckshörna.

Samtliga besökare till simhallen ska lösa entrébiljett och vara ombytta.

Betala med autogiro, återbetalning vid sjukdom, överlåta kort, presentkort

Uppdaterad 6 februari 2023

Var informationen till din hjälp?