Samverkande parter

Huddinge kommun, Södertörns högskola samt Fabege samverkar i projektet Flemingsberg - en inkluderande och sammanhållen stadsmiljö.

Projektet sker i samverkan mellan Huddinge kommun, Fabege och Södertörns högskola. Flemingsberg är sedan länge en utpekad regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Det innebär att Flemingsberg utgör och kommer att utgöra ett betydelsefullt centrum i södra Stockholm för sjukvård, högre utbildning, forskning, rättsväsende och resande.

Flemingsberg utgör således en viktig samhällsfunktion för ett stort omland.

Uppdaterad 27 april 2022

Var informationen till din hjälp?