Plan- och styrdokument

Solfagraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling skickar du efter genom att mejla till Marianne Widercrantz, marianne.widercrantz@huddinge.se.

 

Uppdaterad 28 september 2023

Var informationen till din hjälp?