En pojke och en flicka med pennor i handen kikar ner på något det jobbar med och ser glada ut.

Solfagraskolan

Från och med höstterminen 2024 kommer skolan att hålla till i paviljongen på Källbrinks IP, Gamla Stockholmsvägen 85. Detta beror på att skolbyggnaden på Prästvägen 23 ska rivas och byggas om.

Solfagraskolan är en F-6 skola. Här finns även anpassad grundskola/ grundsärskola F-6.

På Solfagraskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på elevernas lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang från personal, elever och föräldrar.

Se vår presentation från informationsmötet inför att söka skola.

Öppet hus - dags att söka skola läsåret 2024_2025 15 jan och 17 jan.pdf

Öppet Hus inför åk 4 vt 2024 .pdf

Kontakta oss