En pojke och en flicka med pennor i handen kikar ner på något det jobbar med och ser glada ut.

Solfagraskolan

Solfagraskolan är en F-6 skola och ligger i centrala Huddinge, mitt i villasamhället och i närheten av sjön Trehörningen. Här finns även anpassad grundskola/ grundsärskola F-6.

På Solfagraskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på elevernas lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang från personal, elever och föräldrar.