Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam - EHT - bestående av bland annat skolledare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger/speciallärare. Skolläkare och fältsekreterare kan ibland också delta. EHT träffas varje vecka.

Uppdaterad 29 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?