Elevhälsa

Inom skolhälsovården arbetar vi i första hand förebyggande. Vi fungerar som barnens egen företagshälsovård. Vi strävar efter att stärka det friska hos varje individ.

Alla kommunala skolor i Huddinge har tillgång till skolsköterska och skolläkare. Vi följer varje elevs utveckling under hela skoltiden, och är uppmärksamma på signaler som kan tyda på brister i elevernas livsstil eller arbetsmiljö.

Skolhälsovården har tystnadsplikt, och samarbetar kontinuerligt med föräldrar och skola.

Fasta dagar på skolorna:

Måndag: Vårbackaskolan

Onsdag: Vårbyskolan

Fredag: Grindstuskolan

Skolläkare Anna Eliasson. Nås via skolsköterskan

Uppdaterad 17 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?