Elevråd

Elevdelaktighet och elevinflytande är viktigt för oss på Visättraskolan. Verksamheten är till för våra elever, och därför är det viktigt att lyssna in deras tankar och åsikter i frågor som rör dem.

Elevråd

Alla klasser i Visättraskolan har ett klassråd, och i klassrådet tas det upp saker som klassen vill lyfta fram i elevrådet. Utgångspunkten är våra ledord, Kunskap, Trygghet och Trivsel. Hur kan vi arbeta för att eleverna ska lära sig mer, hur kan vi arbeta för att eleverna ska känna sig ännu tryggare och trivas ännu mer. Likaså lyfter vi goda exempel. 

Klassrådet träffas en gång i månaden för att diskutera och besluta om angelägna saker för eleverna samt att planera och genomföra olika aktiviteter på skolan. Med på klassrådet sitter även förstelärare med trygghetsansvar för att fånga upp frågor och tankar kring tryggheten och trivseln, samt att eleverna där ska kunna lyfta önskemål på aktivieter inom ramen av insatsen #roligareraster.

Elevrådsstyrelsen som består av elever från årskurs 4-6 träffas en stund innan stora elevrådet då alla elever samlas. Elevrådsstyrelsen är med och hjälper till vid planeringen av exempelvis skolans discon.

 

Uppdaterad 31 maj 2022

Var informationen till din hjälp?