Synpunkter och klagomål

När du har klagomål eller synpunkter ska du i första hand vända dig till skolan!

Så här fungerar klagomålshanteringen i Huddinge kommun:

  1. Börja med att prata direkt med mentor, klassföreståndare eller annan personal på skolan.

  2. Om problemet inte har löst sig efter att du pratat med mentor, klassföreståndare eller annan personal ska du prata med skolans rektor.

  3. Är du inte nöjd med hur skolan har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till grundskoleavdelningen på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Huddinge kommuns klagomålshantering

Uppdaterad 7 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?