Elevhälsan

På Glömstaskolan har vi en prioriterad elevhälsa, där vi arbetar parallellt i två olika team, elevhälsoteamet och trygghetsteamet.

Vår vision är att varje elev på Glömstaskolan ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi ska arbeta utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra.

Våra tre ledord, Kunskap, Trygghet och Hälsa, visar oss vägen i det systematiska kvalitetsarbetet med att göra Glömstaskolan till en plats att lära, och växa på för alla våra elever.

Skolsköterska

Skolsköterskans arbetstider är: 

Mån-fre 07.45-16.15

Varannan torsdag kl. 08.00 – 12.00

 

 

Kurator

 

Skolpsykolog

 

Speciallärare

 

Trygghetsteam

Det går bra att ringa oss på 070-1989396

eller skicka ett mejl till:

 

 

Studie/yrkesvalslärare

Uppdaterad 24 mars 2023

Var informationen till din hjälp?