Hörningsnässkolan

Hörningsnässkolan är en kommunal lågstadieskola och fritidshem med årskurserna F - 3.

Skolan bildar tillsammans med Ängsnässkolan ett rektorsområde. Arbetet leds av rektor Kristina Segernäs.

Skolan ligger i ett lugnt område med närhet till förskolor, kommunens huvudbibliotek, sim- och ishall samt skog och mark. Vi är en liten skola där alla känner alla, förutsättningar som ger våra elever en trygg skolmiljö och en bra grund för lärande. Genom skolans fadderverksamhet, temaveckor och rastverksamhet lär elever och personal mellan årskurserna känna varandra. Relationsbygget på vår skola står i fokus och ger en gemenskap som för mycket positivt med sig.

Skolans historia

År 1955 invigdes Hörningsnässkolan! Under 70-talet växte skolan då den byggdes ut med en paviljong, matsal och idrottshall. I september 2015 firade skolan sitt 60 års jubileum med pompa och ståt!

 

Skolan i nutid

Hörningsnässkolan är idag en trygg kunskapsskola som varje år redovisar mycket goda resultat både gällande kunskap och trygghet.  
Sedan vårterminen 2016 är skolan centrum för professionsutveckling vilket innebär att vi  regelbundet tar emot studenter från grundlärarutbildningen F - 3 samt fritidshem. Samarbetet med Södertörns högskola ger oss ständig och naturlig insyn i ny forskning. Det ger oss som skola därmed mycket goda möjligheter att utveckla vår egen undervisning och arbetssätt i enlighet med evidens och beprövad erfarenhet.
Skolans fritidshem har sedan hösten 2016 samarbetat med företaget Advania i utvecklingen av ett nytt digitalt kvalitetssäkrings - och kommunikationsverkyg, FritidsAppen. Sedan läsåret 2017-2018 planerar alla fritidsavdelningar sin verksamhet i appen och säkerställer därmed att verksamheten på fritidshemmet planeras och genomförs utifrån läroplanens kunskaps - och trygghetsmål.