Elevhälsa

Inom skolhälsovården arbetar vi i första hand förebyggande. Vi fungerar som barnens egen företagshälsovård. Vi strävar efter att stärka det friska hos varje individ.

Skolsköterska

Alla kommunala skolor i Huddinge har tillgång till skolsköterska och skolläkare. Vi följer varje elevs utveckling under hela skoltiden, och är uppmärksamma på signaler som kan tyda på brister i elevernas livsstil eller arbetsmiljö.

Skolhälsovården har tystnadsplikt, och samarbetar kontinuerligt med föräldrar och skola. Skolläkare kan nås genom skolsköterskan.

Kurator 

I kuratorns uppgifter ingår bland annat:

  • individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever
  • stöd och konsultation till skolpersonal i elevvårdsfrågor
  • råd och stöd till föräldrar
  • gruppsamtal till exempel vid relationssvårigheter och konflikter
  • att ingå i elevvårdsteamet på skolan och delta i elevvårdskonferenser

Du som är elev eller förälder är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd eller vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, relationsproblem, förändringar i livssituationen eller annat som oroar dig.

Uppdaterad 2 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?