Trygghet och studiero

Nolltolerans mot kränkande behandling

I Huddinge kommuns skolor är det nolltolerans mot kränkade behandling. Alla elever ska ha en trygg skolvardag. Vår skola anmäler, utreder, åtgärdar och följer upp all kränkande behandling. 

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Huddinge kommuns arbete med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier i skolan.

Elevråd

Skolan har ett elevråd för eleverna år F-3. Varje klass har två elevrådsrepresentanter. Representanternas uppgifter är att tillvarata elevernas intressen genom att framföra synpunkter och diskussioner som uppkommer i klassråden och som rör hela skolan. De ska därtill också på klassrådet redovisa vad som beslutats på elevrådet. Elevrådet sammanträder minst 2-3 gånger per termin.

Trivsel- och ordningsregler

Som elev på Kräpplaskolan

  • visar jag hänsyn och trevligt bemötande mot andra elever och personal
  • bidrar jag till att skapa arbetsro
  • är jag rädd om skolans lokaler, möbler och materiel
  • lämnar jag ytterkläder och skor utanför lektionssalar
  • ansvarar jag själv för det jag har med mig till skolan
  • endast smörgås, frukt och vatten får tas med som mellanmål
  • fotograferar jag inte eller spelar in ljud utan personens samtycke
  • lämnar jag in mobilen i början av varje skoldag och har den undanstoppad på studiebesök och friluftsdagar
  • vistas jag alltid utomhus inom skolans område då det är rast

Uppdaterad 24 mars 2023

Var informationen till din hjälp?