Föräldraförening

Skolan har en föräldraförening som fungerar som en länk mellan skolan och klassrepresentanterna. Detta för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för eleverna att få en lärande och utvecklande tid i skolan.

Föreningens uppgifter är att stötta klassrepresentanterna med tips och råd för att främja sammanhållningen och underlätta kommunikationen inom klassen.

Dessutom diskuterar föreningen på regelbunden basis med skolledningen för att ha en gemensam förståelse för skolans mål och uppdrag. Frågor rör bland andra barnens behov av lärandemiljö, fritids, lokaler, utvecklingssamtal, trafiksituation runt skolan, uppehållsrum, förebyggande arbete mot mobbing med mera. 

Föräldraföreningen önskar att varje klass utser minst en klassrepresentant som kan vara kontaktperson till styrelsen.

Läs mer om föräldraföreningen och hur du kan kontakta den:

Kungsklippe- och Kräpplaskolans föräldraförening 

Uppdaterad 30 maj 2023

Var informationen till din hjälp?