Förskoleklass

Långsjöskolans förskoleklasser

 

På Långsjöskolan har vi läsåret 23/24 fyra förskoleklasser med ca 28 elever/klass. I alla förskoleklasser arbetar pedagoger med många års erfarenhet, de ansvarar för verksamheten och gör det i nära samarbete med övriga lärare på skolan samt fritidshemmet. Avdelningen för förskoleklass heter Rävlyan.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassens verksamhet obligatorisk för alla barn som fyller sex år under året. Förskoleklassens uppdrag är att fungera som en bro mellan förskolan och skolan, där förskoleklassens arbetssätt och pedagogik kännetecknas av en kombination mellan de två skolformerna.

Uppdaterad 8 december 2023

Var informationen till din hjälp?