Förskoleklass

Långsjöskolans förskoleklasser

 

På Långsjöskolan har vi tre förskoleklasser med ca 26 elever/klass. I alla förskoleklasser arbetar pedagoger med många års erfarenhet, de ansvarar för verksamheten och gör det i nära samarbete med övriga lärare på skolan samt fritidshemmet. Avdelningen för åk F heter Rävlyan.

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassens verksamhet obligatorisk för alla barn som fyller sex år under året. Förskoleklassens uppdrag är att fungera som en bro mellan förskolan och skolan, där förskoleklassens arbetssätt och pedagogik kännetecknas av en kombination mellan de två skolformerna.

Uppdaterad 21 september 2022

Var informationen till din hjälp?