Fasad av Mörtviksskolan i solljus.

Mörtviksskolan

Mörtviksskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 och grundsärskola som ligger i Skogås.

Här möts 400 elever – från förskoleklass till årskurs 6 och grundsärskola –  i stimulerande miljö som lockar till lärande.
Vi värnar om elevernas trygghet, självkänsla och nyfikenhet. Vi satsar på ett språkutvecklande arbetssätt vilket främjar kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Närhet till skog och sjö ger möjligheter till lärande och gemensamma upplevelser i naturen.

Mörtviksskolans grundsärskola

Mörtviksskolan grundsärskola omfattar skolverksamhet åk F-6 och fritidshemsverksamhet åk F -6.
I grundsärskolan tar vi emot elever med olika funktionsnedsättningar.
Vi har heldagsomsorg, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet finns i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom hela dagen.
Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Vår vision

Våra elever är morgondagens världsmedborgare och vi utvecklar därför elevernas kommunikativa förmåga, kreativitet och sociala förmågor - egenskaper som är betydelsefulla kvalifikationer i framtida yrken, också ur ett globalt perspektiv. På Mörtviksskolan ser vi kunskapsuppdraget  och värdegrunden som en helhet. Våra ledord lärande miljö, trygghet, delaktighet och allas lika värde  ligger till grund för vårt arbete och främjar ett skolklimat där alla elever känner sig trygga, inkluderade och respekterade samt  ges verktyg för att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Vi tror på allas rätt att få lära och utvecklas och har stor tilltro till elevens förmågor. Vi tror på att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde. Vårt mål är att eleverna efter sina egna förutsättningar ska bli så självständiga som möjligt inför kommande studier och vuxenliv.

 

Här kan du läsa mer om hur det är att gå på Mörtviksskolan

Kontakt Mörtviksskolan