Om skolan

Mörtviksskolan är en skola för barn från förskoleklass till årskurs 6. Den ligger i Skogås och har en härlig skolgård med mycket natur och lekplatser.

Skolgård.

Närheten till skog och sjö ger också många möjligheter till lärande och gemensamma upplevelser i naturen. Vid skolan ligger en stor fotbollsplan med konstgräs som används flitigt.

Vi har 16 klasser på skolan från förskoleklass till årskurs 6 samt ett mindre undervisningsgrupp.

På Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Skolans stora satsningar och utvecklingsarbete de senaste åren på språkutveckling, matematik och IKT i undervisningen ligger i linje med Barn- och utbildningsförvaltningens fokusområden.

 

Uppdaterad 12 september 2023

Var informationen till din hjälp?