Plan- och styrdokument

Så här gör vi

Vi arbetar ständigt för att förbättra verksamheten. Utifrån bland annat enkäter och utvärderingar med elever, personal och föräldrar ser vi nya utvecklingsområden. Ta del av vårt systematiska kvalitetsarbete!

Vi har också en plan som presenterar skolans arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering.

Systematiskt kvalitetsarbete.PDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Mörtviksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling skickar du efter genom att mejla till Marianne Widercrantz, marianne.widercrantz@huddinge.se.

Uppdaterad 28 september 2023

Var informationen till din hjälp?