Plan- och styrdokument

Så här gör vi

Vi arbetar ständigt för att förbättra verksamheten. Utifrån bland annat enkäter och utvärderingar med elever, personal och föräldrar ser vi nya utvecklingsområden. Ta del av vårt systematiska kvalitetsarbete!

Vi har också en plan som presenterar skolans arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och åtgärder för att förebygga diskriminering.

Systematiskt kvalitetsarbete.PDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Uppdaterad 11 december 2020

Var informationen till din hjälp?