El- och energi­programmet

Vardagen påverkas av allt som har med el att göra och väljer du att läsa på El- och energiprogrammet får du lära dig grunderna för många jobb i en bred bransch.

Lärare och elev på elprogrammet.

El- och energiprogrammet på Sjödalsgymnasiet erbjuder
en gedigen grundutbildning inom de intensiva branscherna
installation och larm. Du får en yrkesexamen men också
många möjligheter till att vidareutbilda dig inom flera
områden. Skolan har goda kontakter med arbetslivet och
vi söker elever med allmänt teknikintresse. Yrket passar
lika bra för killar som för tjejer. 

Utöver yrkeskunskaper i installation, underhåll och reparation av elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt
tv- och datanät får du kunskaper i säkerhet, noggrannhet,
servicetänkande samt att samarbeta med andra. Vissa
kurser eller delar av kurser läser du i samverkan med
näringslivet där Sjödalsgymnasiets elever har mycket gott
rykte, vilket gör det lätt att få bra praktik och även jobb
efter avslutad utbildning. Du får en bra grund för fortsatt
lärande i arbetslivet och för vidare studier.

Praktik, dvs. arbetsplatsförlagt lärande (APL), utgör minst
15 veckor av utbildningen.

Med el- och energiprogrammet som grund kan du jobba
nästan var du vill i världen. Du kan söka jobb direkt efter
gymnasiet eller läsa in högskolebehörighet under din utbildning och sedan läsa vidare. Med en godkänd gymnasieutbildning och ytterligare ett år som lärling på en arbetsplats kan du få ditt yrkescertifikat.

Totalt antal poäng för el- och energiprogrammet: 2 500

Uppdaterad 14 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?