El- och energi­programmet

Vardagen påverkas av allt som har med el att göra. Om du väljer att läsa på El- och energiprogrammet med inriktning Elteknik (EEELT) får du lära dig grunderna för många jobb i en bred bransch.

Händer monterar elkablar.

El- och energiprogrammet på Sjödalsgymnasiet erbjuder en gedigen grundutbildning inom de intensiva branscherna installation och larm. Du får en yrkesexamen men också många möjligheter till att vidareutbilda dig inom flera områden. Skolan har goda kontakter med arbetslivet och vi söker elever med allmänt teknikintresse. Yrket passar lika bra för killar som för tjejer.

Utöver yrkeskunskaper i installation, underhåll och reparation av elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät får du kunskaper i säkerhet, noggrannhet, servicetänkande samt att samarbeta med andra. Vissa kurser eller delar av kurser läser du i samverkan med näringslivet där Sjödalsgymnasiets elever har mycket gott rykte, vilket gör det lätt att få bra praktik och även jobb efter avslutad utbildning. Du får en bra grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utgör minst 15 veckor av utbildningen.

Med El- och energiprogrammet som grund kan du jobba nästan var du vill i världen. Du kan söka jobb direkt efter gymnasiet eller läsa in högskolebehörighet under din utbildning och sedan läsa vidare. Med en godkänd gymnasieutbildning och ytterligare ett år som lärling på en arbetsplats kan du få ditt yrkescertifikat.

Högskolebehörighet 

Om du väljer att läsa Svenska 3 och Engelska 6 får du högskolebehörighet.

Läsåret 2018/2019 klarade 31 av 32 elever på Sjödalsgymnasiets El- och energiprogram åk 3 Elbranschens elsäkerhetsprov.

Poängplaner

El- och energiprogrammet 2021 (EEELT)

Arbetsplatsförlagt lärande, APL: 2 veckor under höstterminen (HT) åk2 samt 15 veckor under vårterminten (VT) åk3.

Totalt antal poäng för el- och energiprogrammet: 2 500

Uppdaterad 11 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?