Naturvetenskapsprogrammet

Är du studiemotiverad? Är du intresserad av naturvetenskap? Har du tänkt läsa vidare vid universitet och högskola? Då är Naturvetenskapsprogrammet (NANAT) ett mycket bra val för dig!

Bild på naturelev.

Hos oss lär du dig att bli en bra student, vilket lägger grunden för att du ska lyckas med dina högre studier inom naturvetenskap, matematik eller teknik, men också inom ekonomi och samhällsvetenskap. Naturvetenskapsprogrammet ger dig breda kunskaper som är till nytta vad du än väljer att göra senare i livet. Vi erbjuder en högklassig naturvetenskaplig utbildning i en studiemotiverande miljö med välutbildade och erfarna lärare.

På Sjödalsgymnasiet är vi övertygade om att samtliga kurser i fysik, kemi och biologi behöver läsas i sin helhet för att nå den bästa förståelsen av naturvetenskap. Därför erbjuds en programinriktning (natur) med två programfördjupningar inom aktuella internationella områden. Den ena programfördjupningen Beteendevetenskap beskriver människors och djurs beteenden utifrån en klassisk psykologisk vinkel, men även utifrån ett naturvetenskapligt och biologiskt perspektiv. Den andra programfördjupningen Bioteknik är en spännande blandning av praktisk biologi, kemi och teknik. Fördjupningskurserna väljer man i årskurs 1 och läser dem sedan under år 2 och 3.

Naturvetenskapsprogrammet på Sjödalsgymnasiet förbättras konstant. Exempelvis så lanserade vårt programlag för några år sedan en fadderverksamhet och integrering av årskurserna för att uppnå en ökad sammanhållning mellan alla elever på programmet. Gensvaret har varit mycket positivt då åtgärderna har lett till ökat kontaktnät och trygghet och motivation för eleverna.

Poängplaner 

Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap 2021 (NANAT)

Totalt antal poäng för Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap: 2 500

Uppdaterad 11 december 2020

Var informationen till din hjälp?