Naturvetenskapsprogrammet

Är du studiemotiverad? Är du intresserad av naturvetenskap? Har du tänkt läsa vidare vid universitet och högskola? Då är Naturvetenskapsprogrammet ett mycket bra val för dig!

Elever på naturprogrammet.

Hos oss lär du dig att bli en bra student, vilket lägger grunden
för att du ska lyckas med dina högre studier inom naturvetenskap, matematik eller teknik, men också inom ekonomi och
samhällsvetenskap. Naturvetenskapsprogrammet ger dig
breda kunskaper som är till nytta vad du än väljer att göra
senare i livet. Vi erbjuder en högklassig naturvetenskaplig
utbildning i en studiemotiverande miljö med välutbildade
och erfarna lärare.

På Sjödalsgymnasiet är vi övertygade om att samtliga kurser i
fysik, kemi och biologi behöver läsas i sin helhet för att nå den
bästa förståelsen av naturvetenskap. Programmets fördjupning är inriktat på beteendevetenskap. Fördjupningen består
av kurser i etologi och psykologi, som beskriver människors
och djurs beteenden utifrån en klassisk psykologisk vinkel, men
även utifrån ett naturvetenskapligt och biologiskt perspektiv.
Fördjupningskurserna läser man under år 3.

Naturvetenskapsprogrammet på Sjödalsgymnasiet förbättras
konstant. Exempelvis så lanserade vårt programlag för några
år sedan en fadderverksamhet och integrering av årskurserna
för att uppnå en ökad sammanhållning mellan alla elever på
programmet. Gensvaret har varit mycket positivt då åtgärderna
har lett till ökat kontaktnät och trygghet och motivation för
eleverna

Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap 2022 (NANAT)

Totalt antal poäng för Naturvetenskapsprogrammet - Naturvetenskap: 2 500

Uppdaterad 11 november 2021

Var informationen till din hjälp?