Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap (SABET)

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap vänder sig främst till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur människor fungerar

Elev på sabet.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap är ett högskoleförberedande program. Högskolestudier ställer höga krav på såväl läs- och skrivförmåga som kunskaper i engelska. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla din förmåga att läsa och skriva texter på både svenska och engelska.

Programmet gör dig väl förberedd för fortsatta studier med
inriktning mot yrken som psykolog, socionom, polis, kurator,
lärare och många andra yrken inom vård och service.

Det beteendevetenskapliga programmet är i grunden ett
samhällsvetenskapligt program. Det beteendevetenskapliga
inslaget hittas främst i ämnen som kriminologi, ledarskap
och organisation, psykologi, sociologi och pedagogiskt
drama. Där lär du dig att analysera människors beteende
utifrån psykologiska och sociologiska teorier. Dessutom
får du diskutera och analysera hur människan påverkar
samhället och hur samhället påverkar oss människor samt
hur social klass, kön och kultur formar vår identitet. Undervisningen är ofta ämnesöverskridande kring teman som identitet, psykisk hälsa, kriminalitet, segregation och hedersförtryck. Studiebesök, fältstudier och undersökande arbeten är återkommande arbetsmetoder. 

På det beteendevetenskapliga programmet syftar undervisningen inte bara till att förbereda dig för vidare studier. För oss är din personliga utveckling viktig för att stötta dig i att bli vuxen och väl förberedd för det fortsatta livet. Lärarna på det beteendevetenskapliga programmet har
höga förväntningar på dig som elev. Vi utgår från att du kan ta ansvar för dina studier och har motivationen att göra det som krävs för att nå gymnasieexamen.
Vi vet att du kan lyckas.

Poängplaner 

Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap 2022 (SABET)

Totalt antal poäng för Samhällsvetenskapsprogrammet -  Beteendevetenskap: 2 500

Uppdaterad 14 oktober 2022

Var informationen till din hjälp?