Flygbild av skolan och skolgården.

Sjötorpsskolan

Sjötorpsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Skogås.

Sjötorpsskolan är en kommunal skola som under läsåret 19/20 har årskurserna F-6. Skolan ligger underbart till med närhet till skog och mark i Skogås. Skolan har cirka 330 elever och vi har ungefär 30 olika modersmål utöver svenska.

Skolans vision är: Vi siktar högre – Sjötorpsskolan.

Vi har tre värdeord som är viktiga i vår verksamhet. Dessa är Kunskap, Trygghet och Hälsa.

Vi vill ge alla elever en bra start i livet, både socialt och kunskapsmässigt. Vi arbetar medvetet med att öka elevernas trygghet och att alla ska känna sig sedda och få stöd i sin sociala utveckling. Det är viktigt att skolan har ett stort fokus på skolans uppdrag och att följa med i forskning om vad som gynnar verksamheten bäst.

Vårt mål för undervisningen är att varje elev ska nå kunskapskraven i varje ämne. Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas till goda läsare och vi arbetar med elevens läsande för att stimulera till ökad kunskap och intresse för litteratur som lustfylld kunskapskälla. I årskurs 1 har vi extra lärare som enbart arbetar med elevernas läsutveckling. Vi ser språket som ett viktigt verktyg i ett livslångt lärande. Därför lägger vi stor vikt vid att stimulera eleverna i sin språkutveckling.

Skolans alla tre verksamheter, förskoleklass, skola och fritidshem arbetar medvetet med systematiskt kvalitetsarbete för att hela tiden utveckla och förbättra undervisningen och utbildningen för eleverna.

Hälsofostran är en stor del av skolans arbete för att öka måluppfyllelse och välmående hos eleverna. Våra elever har någon form av idrott eller rörelse varje dag. Detta kan vara i form av arrangerade lekar på rasten eller fritidshemstiden. Det kan vara genom att vi bryter lektionerna för fysisk aktivitet genom en promenad, vår hinderbana i skogen eller ett kortare rörelseprogram i klassrummet. Eleverna i årskurs två har simundervisning.

Vi stärker lärandet genom kreativa arbetssätt, där vi vill väcka elevens nyfikenhet och lust till lärande. Varje individ bemöts och lärandet anpassas till vars och ens förmåga och tidigare erfarenheter.

Vi stärker elevernas delaktighet i att ta ansvar för sin undervisning och skolmiljö genom vårt arbete med elevråd. Det är viktigt att vårdnadshavarna känner sig delaktiga i skolans arbete och skolan har därför ett instagram-konto där det går att följa våra tre verksamheter, förskoleklass, skola och fritidshem med bilder ur vår dagliga verksamhet. Kontot heter Sjotorpsskolanhuddinge

Skolledningen tillsammans med personalen har stort fokus på eleven och elevens utveckling. Vi vill att alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi tar elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling på stort allvar.

 

Kontakt Sjötorpsskolan