En pojke och en flicka med pennor i handen kikar ner på något det jobbar med och ser glada ut.

Solfagraskolan

Här kan du som ska söka skola inför höstterminen 2021 läsa om hur det är att gå i förskoleklass på Solfagraskolan och Stensängsskolan.

Solfagraskolan en F-6 skola och ligger i centrala Huddinge, mitt i villasamhället och i närheten av sjön Trehörningen. Här finns även grundsärskola F-6.

På Solfagraskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på elevernas lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang från personal, elever och föräldrar.

Nyheter

Se fler nyheter

Kontakt Solfagraskolan