Solfagraskolan

Solfagraskolan en F-6 skola och ligger i centrala Huddinge, mitt i villasamhället och i närheten av sjön Trehörningen. Här finns även grundsärskola F-6.

På Solfagraskolan utgår vi från att studiero och trygghet är grunden för kunskap. För att inlärningen skall vara lustfylld och meningsfull krävs en trygg och stabil miljö samt en helhetssyn på elevernas lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Skolan har en öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang från personal, elever och föräldrar.

Kontakt Solfagraskolan