Tillgänglighetsredogörelse

Här kan läsa i vilken grad våra webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vad vi har kvar att åtgärda. Här kan du också tipsa om vi har missat något så att vi kan förbättra tillgängligheten.

Webbplatser och webbportaler

Övrigt