Anvisning för tilläggsrapportering

Tilläggsrapporteringen är ett viktigt underlag för att kundernas faktura ska bli rätt. Blanketten skickas senast den första vardagen varje kalendermånad till kundfaktura@huddinge.se.

Det är viktigt att sista datum för inrapportering respekteras, då för sen inrapportering innebär att kunden kan få en felaktig faktura.

Kundens rätt till reducering av avgiften

Sjukhusvistelse

Kundens frånvaro vid sjukhusvistelse ska alltid rapporteras (från dag 1). 

Övrig frånvaro

Övrig frånvaro ska rapporteras endast om utföraren fått information om frånvaron senast sju dagar i förväg.

Måltidsavdrag

Avdrag på måltidsavgiften medges endast vid frånvaro helt dygn i särskilda boenden.

Hur påverkar tilläggsrapporteringen?

Om ingen tilläggsrapportering inkommer på någon avvikelse debiteras full avgift. 

Uppdaterad 2 februari 2021

Var informationen till din hjälp?