Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS och ledsagning och avlösning enligt SoL för personer under och över 18 år

Här hittar du som är utförare av ledsagar- och avlösarservice enligt LSS och ledsagning och avlösning enligt SoL för personer under och över 18 år i Huddinge kommun information om bland annat ersättning och avvikelserapportering.

Frågor med anledning av corona

Är du privat utförare inom äldreomsorg, funktionshinder eller familjerådgivning och har frågor eller funderingar med anledning av coronaviruset, kontakta saf-kundval@huddinge.se.

Du hittar även mer information här.

I upphandlingsdokumenten kan du läsa om de krav och villkor som gäller vid avtal med Huddinge kommun.

Upphandlingsdokument på e-avrop

IT-stöd

Ekonomi

Ändringar i avtal

Rutiner och blanketter

Övrigt

För dig som är verksam i Huddinge

Hör gärna av dig till oss om det finns frågor om hur uppdraget ska utföras.

Organisation: Socialförvaltningen

E-post: saf-kundval@huddinge.se

Upphandlingsfrågor

Hör gärna av dig till kommunens upphandlingsansvariga om ni vill meddela förändringar i avtalet med kommunen.

Organisation: Kommunstyrelsens förvaltning

E-post: upphandling@huddinge.se

Frågor om verksamhetssystem

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om Procapita/Lifecare och Phoniro.

Organisation: Socialförvaltningen

E-post: sof.sjalvserviceportalen@huddinge.se

Uppdaterad 16 februari 2023

Var informationen till din hjälp?