Anhörigaktiviteter våren 2020

Föreläsningarna är i första hand för anhöriga. Här får du ny kunskap och information om olika intressanta ämnen. Du får även träffa oss som arbetar i kommunen med anhörigstöd och samtidigt finns det möjlighet att möta andra personer som befinner sig i en liknande situation som du.

Alla anhörigaktiviteter är inställda

Alla anhörigaktiviteter fram till hösten är inställda med anledning av coronaviruset covid-19.

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Läs mer på huddinge.se/corona

Nationella demensveckan, 17 mars (inställd)

"Personcentrerad kommunikation" vid Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom med professor Lars-Christer Hydén, Linköping universitet.

Huddinge kommun har beslutat om extra försiktighetsåtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset covid-19. Syftet med åtgärderna är att begränsa smittspridning och skydda riskgrupper. Därför är föreläsningen om personcentrerad kommunikation vid alzheimer eller annan kognitiv sjukdom som skulle vara den 17 mars nu inställd.

Vi hoppas kunna erbjuda en ny föreläsning vid ett senare tillfälle.

 

Adekvat bemötande – hur lyckas man med det? 23 april (inställd)

Kunskap om hur hjärnan fungerar är nödvändigt både för anhöriga och personal när man ska förstå reaktioner och beteenden som individer drab-bade av kognitiva nedsättningar uppvisar. Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om kognition och kognitiva funktioner samt konkreta exempel på hur man kan stödja personer med kognitiv svikt genom ett adekvat bemötande.

Beata Terzis, med.dr. och leg. psykolog, arbetar som sakkunnig inom kognition och demens. I samband med föreläsningen finns möjlighet att köpa Beatas senaste bok "Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – en handbok i bemötande".

Huddinge kommun har beslutat om extra försiktighetsåtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset covid-19. Syftet med åtgärderna är att begränsa smittspridning och skydda riskgrupper. Därför är föreläsningen om adekvat bemötande som skulle vara den 23 april nu inställd.

Vi hoppas kunna erbjuda en ny föreläsning vid ett senare tillfälle.

Orkidébarnet – om att vara högkänslig i en dysfunktionell familj, 14 maj (inställd)

Föreläsningen om boken om skam, skuld, narcissism, själslig smärta, missbruk, psykisk ohälsa, övergivenhetskänslor, utanförskap och om HSP (högkänslighet).

Föreläsare är Charlotta Lagerberg, utbildad beteendevetare med bakgrund inom socialt arbete, BRIS och skola.

Datum och tid: torsdag den 14 maj, klockan 18.00–20.00.
Plats: Huddinge konferenscenter, Växthus1, Patron Pehrs väg 3.
Kostnad: Gratis föreläsning.
Anmälan och frågor: Ring 08-535 336 36/08-535 336 35 eller skicka e-post till anhorig@huddinge.se senast den 6 maj.

Anhöriglopp – Tema psykisk ohälsa, 30 maj (inställd) 

Vi är många som kan tippa över kanten. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa.

Anhörigloppet är ett motionslopp för dig som vill uppmärksamma psykisk ohälsa. Särskilt för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Loppet hålls under Huddingedagen i Fullerstaparken. Banan är cirka 1 km lång och du kan gå eller springa. Att delta i loppet är gratis.

Datum och tid: lördag den 30 maj, klockan 12.00.
Plats: Start och mål i Fullerstaparken.
Anmälan och frågor: Om du har frågor eller vill veta mer kan du ringa 08-535 336 35/08-535 336 36 eller skicka e-post till anhorig@huddinge.se.

Information om parkering

Sms-parkering genom Qpark gäller på båda sidor av Huddinge konferenscenter.

 

Uppdaterad 12 maj 2020

Var informationen till din hjälp?