Balingnässkolan

Fotograf - ExaktaPhoto

Balingsnässkolan

Vår vision är:

"En trygg skola där kunskap ger glädje och framgång"

 
Våra ledord och övergripande mål är:

Trygghet

- Skolan ska vara en trivsam miljö

- Alla ska känna att de tillhör ett sammanhang

- Alla ska ha minst en förtroendefull relation med en vuxen på skolan

- Skolan ska vara en förutsägbar miljö

Kunskap

- Varje elev ska utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande utifrån sina förmågor och förutsättningar

- Stärka elevernas självkänsla genom att få lyckas och använda sina kunskaper

- Eleverna ska göras delaktiga och ges möjlighet till inflytande över sitt eget lärande

- Eleverna ska känna sig nöjda och stolta över sin kunskapsutveckling

Glädje

- Elever och personal ska trivas på Balingsnässkolan

- Innehållet i skoldagen ska vara meningsfullt och användbart

- Lyckas i sitt lärande

Framgång

- Skapa förutsättningar för framtida val genom att nå sin fulla potential

- Tro på sin egen förmåga: Jag vill, Jag kan, Jag vågar

- Vara stolt över sin egen prestation

Kontakt Balingsnässkolan