Elever och vårdnadshavare

Som elev på Balingsnässkolan kan du förvänta dig av oss, personal och vuxna att vi:

  • skapar förutsättningar för att varje elev skall nå uppsatta mål 
  • använder ett vårdat språk
  • hjälper till att skapa en positiv stämning på skolan
  • ger dig redskap för eget lärande
  • skapar förutsättningar för allas delaktighet

Som vårdnadshavare till barn som går på Balingsnässkolan kan du förvänta dig av oss att vi:  

  • strävar efter hög kvalitet i skolarbetet
  • arbetar för jämställdhet
  • förebygger och förhindrar mobbning
  • samverkar med dig som vårdnadshavare
  • inbjuder till utvecklingssamtal och föräldramöte varje termin

Uppdaterad 9 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?