Bostadsförtur

I Huddinge kan du ansöka om förtur till bostad. Då gäller tre grundkrav. Beslut fattas av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens individutskott.

Krav för bostadsförtur

  1. Du ska vara bosatt och folkbokförd i Huddinge kommun sedan minst två år tillbaka. Undantag från denna regel kan göras om synnerliga skäl finns.
  2. Du måste ha ett särskilt bostadsbehov av starka sociala eller medicinska skäl, som du inte har kunnat lösa på egen hand. Du måste lämna ett skriftligt intyg från läkare, socialsekreterare, kurator eller liknande som väl känner till ditt behov av bostad.
  3. Du ska ha prövat alla andra möjligheter att skaffa bostad, till exempel genom bostadsförmedlingen, lägenhetsbyte, köp av bostadsrätt eller ägd bostad eller hyra av bostad i andra hand.

Vi kan inte garantera att du får en bostad även om din ansökan beviljas. Varje hyresvärd har sina egna regler och ställer vissa krav, bland annat ekonomiska, på dig som eventuell hyresgäst.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett som kan skrivas ut här eller hämtas hos Arbete och försörjning på Paradistorget 14, samt hos Huddinge servicecenter på Patron Pehrs väg 6. Skicka in intygen med din ansökan. Adressen står på blanketten. 

Vanliga frågor om bostadsförtur

Kontakta oss

Eva-Lena Olsson
E-post: eva-lena.olsson@huddinge.se
Telefon: 08-535 377 14

Telefontid:
måndag klockan 13.15–14.15
tisdag klockan 11.00–12.00
onsdag, torsdag klockan 13.15–14.15

Margareta Bergquist
E-post: margareta.bergquist@huddinge.se
Telefon: 08-535 377 15

Telefontid:
måndag–torsdag klockan 10.00–11.00

Postadress:
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
Bostadsförturer
141 85 Huddinge

Växeln:
08-535 300 00

Blanketter för bostadsförtur

Kontakta mottagningsenheten

Besöksadress:
Mottagningen
Paradistorget 14
141 47 Huddinge 

Fax:
08-535 377 02

Telefontider:

Måndagar: 09.00-11.30
Onsdagar: 13.00-15.00
Fredagar: 09.00-11.30

Öppettider:
måndag–torsdag klockan 8.00–16.45
fredag klockan 8.00–14.45
lunchstängt klockan 12.00–13.00

Uppdaterad 13 juni 2019

Var informationen till din hjälp?