Behandling av personuppgifter

Huddinge kommun respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, foton, ljudupptagningar eller något annat som kan sammankopplas med dig. 

Huddinge kommun hanterar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det. Det kan till exempel vara bibliotekets låneregister, en bygglovsansökan, skol- och barnomsorgsregistret eller andra former av myndighetsutövning. Respektive nämnd ansvarar för personuppgiftsbehandling inom sitt verksamhetsområde. 

Syftet är att vi ska kunna ge dig bästa möjliga kommunala service på ett rättsäkert vis.

Informationsskyldighet

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att kommunen får ta del av dem. Du ska få reda på när vi sparar information om dig.  

Du har bland annat rätt att få veta:

 • Varför kommunen behöver dina personuppgifter.
 • Den lagliga grunden kommunen har för behandling är

  • rättslig förpliktelse
  • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning
  • avtal.
 • Hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas.

Rättigheter

Om du upplever att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse. Du som tidigare har samtyckt till en behandling har också rätt att ta tillbaka det samtycket. För att se vad som finns sparat om dig som person har du rätt att begära ett registerutdrag.

 1. Här kan du begära ett registerutdrag.
 2. Kontakta i första hand Huddinge kommuns registrator på ksf.registrator@huddinge.se för att rätta eller justera felaktigheter som uppkommit.
 3. Om du har frågor och synpunkter kring kommunens hantering av personuppgifter kontaktar du oss på dataskyddsombud@huddinge.se
 4. Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina personuppgifter kan du därefter göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet.

Ytterligare information om dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen) är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen. Där hittar du också fördjupad information kring regler och tillämpningar.

Uppdaterad 17 december 2020

Var informationen till din hjälp?