Felanmälan

Här gör du felanmälan för gator och vägar, parker och andra allmänna områden som kommunen sköter. Det kan till exempel gälla:

  • Trasig gatubelysning
  • Hål i vägen
  • Oplogade vägar
  • Felparkerade bilar
  • Nedskräpning och klotter

Utebliven snöröjning

Vid ett normalt snöfall ska all snöröjning vara färdig 14 timmar efter att arbetet började. Vi startar snöröjningen när det fallit mellan 5-8 centimeter snö. Därför är det viktigt att inte skicka in en felanmälan direkt när det har börjat snöa.

Läs mer om hur vi snöröjer här. >

Felanmälan via formulär, app eller telefon

Du kan felanmäla via ett formlär här på hemsidan, via en mobil app eller genom att ringa oss. Använd gärna GPS-positioneringen i formuläret om du använder din mobiltelefon för att göra en felanmälan.

Förutom formulär eller app kan du göra din felanmälan på telefon. Kontakta Huddinge servicecenter på 08-535 300 00. Hit ringer du även för akuta ärenden efter kontorstid.

Anmäl vattenläckor hos Stockholm Vatten

I Huddinge kommun är det Stockholm Vatten AB som ansvarar för vatten och avlopp.

Så felanmäler du vattenläckor och översvämning

Annat formulär för klagomål

Använd inte felanmälningsformuläret om du vill göra ett klagomål som handlar om kommunens verksamheter, till exempel skola eller äldreomsorg. Använd vårt formulär för klagomål.

Formulär för klagomål 

 

Uppdaterad 13 december 2017

Var informationen till din hjälp?