Huddinge kommuns anslagstavla

På Huddinge kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Här hittar du även kungörelser, tillkännagivanden samt annan information som enligt lag eller annan författning ska finnas på anslagstavlan.

Det finns möjlighet att ta del av justerade protokoll i sin helhet så snart de är publicerade. Protokoll som omfattas av sekretess publiceras inte.

Möten, kallelser och protokoll

Överklaga ett beslut

Delgivning

Kungörelser och tillkännagivanden

Se fler anslag

Överklaga ett beslut

Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten.

Läs mer om att överklaga ett beslut

Uppdaterad 25 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?