Huddinge kommuns anslagstavla

På Huddinge kommuns digitala anslagstavla hittar du bland annat tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Här hittar du även kungörelser, tillkännagivanden samt annan information som enligt lag eller annan författning ska finnas på anslagstavlan.

Det finns även möjlighet att ta del av justerade protokoll i sin helhet via de länkar som presenteras under respektive anslag.

Överklaga ett beslut

Delgivning

 

Kungörelser och tillkännagivanden

Se fler anslag

Överklaga ett beslut

Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten.

Läs mer om att överklaga ett beslut

Uppdaterad 6 september 2021

Var informationen till din hjälp?