Kommunens organisation

Skiss över Huddinge kommuns organisation.
Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Kommunens organisation består av ledning,nämnder,förvaltningar,beredningar,råd samt bolag och förbund.

Beredningar

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Stöds av: Kommunstyrelsens förvaltning

Näringslivsberedningen inrättas den 1 januari 2019
Stöds av: Kommunstyrelsens förvaltning

Trygghets- och delaktighetsberedningen (TDB) inrättas den 1 januari 2019
Stöds av: Kommunstyrelsens förvaltning

Beredningar som upphörde 31 december 2018

Demokratiberedningen (DMB)  upphör den 31 december 2018
Stöds av: Kommunstyrelsens förvaltning

Miljöberedningen (MB) upphör den 31 december 2018
Stöds av: Kommunstyrelsens förvaltning

 

Råd


Huddinge kommuns högskoleråd (HSR)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Huddinge pensionärsråd (HPR)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Huddinges funktionshinderråd tidigare Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HRF)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Råd som upphörde den 31 december 2018

Huddinge brottsförebyggande råd (HuBrå) upphör den 31 december 2018
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Rådet för fysisk planering (RFP) upphör den 31 december 2018
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Uppdaterad 3 december 2019

Var informationen till din hjälp?