Kommunens organisation

Kommunens organisation består av ledning, nämnder, förvaltningar, beredningar, råd samt bolag och förbund.

Uppdaterad 12 maj 2017