Kommunens organisation

Kommunens organisation består av ledning, nämnder, förvaltningar, beredningar, råd samt bolag och förbund.