Kommunens organisation

Skiss över Huddinge kommuns organisation.
Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Kommunens organisation består av ledning,nämnder,förvaltningar,beredningar,råd samt bolag och förbund.

Nämnder


Förskolenämnden (FSN) 
Stöds av: Barn- och utbildningsförvaltningen

Grundskolenämnden (GSN)
Stöds av: Barn- och utbildningsförvaltningen

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) inrättas den 1 januari 2019
Stöds till den 31 mars 2019 av: Barn- och utbildningsförvaltningenSocial- och äldreomsorgsförvaltningen
Stöds från den 1 april 2019 av: Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Bygglovs- och tillsynsnämnden (BTN) inrättas den 1 januari 2019
Stöds till den 31 mars 2019 av: Natur- och byggnadsförvaltningenKommunstyrelsens förvaltning
Stöds från den 1 april 2019 av: Miljö- och bygglovsförvaltningen

Klimat- och stadsmiljönämnden (KLN) inrättas den 1 januari 2019
Stöds till den 31 mars 2019 av: Natur- och byggnadsförvaltningenKommunstyrelsens förvaltning
Stöds från den 1 april 2019 av: Miljö- och bygglovsförvaltningen

Socialnämnden (SN)
Stöds till den 31 mars 2019 av: Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Stöds från den 1 april 2019 av: Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden (VON) inrättas den 1 januari 2019
Stöds till den 31 mars 2019 av: Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Stöds från den 1 april 2019 av: Socialförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
Stöds av: Kultur- och fritidsförvaltningen

Nämnder som upphörde den 31 december 2018

Gymnasienämnden (GN) 

Natur- och byggnadsnämnden (NBN) 

Tillsynsnämnden (TN) 

Äldreomsorgsnämnden (ÄN) 

Förvaltningar

Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)
Jobbar på uppdrag av: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasienämnden

Kultur- och fritidsförvaltningen (KUF)
Jobbar på uppdrag av: Kultur- och fritidsnämnden

Natur- och byggnadsförvaltningen (NBF) upphör den 31 mars 2019
Jobbar på uppdrag av: Natur- och byggnadsnämnden, Tillsynsnämnden

Social- och äldreomsorgsförvaltningen (SÄF) upphör den 31 mars 2019
Jobbar på uppdrag av: Socialnämnden, Äldreomsorgsnämnden

Förvaltningar som inrättas den 1 april 2019

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF)
Jobbar från den 1 april 2019 på uppdrag av: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF) 
Jobbar från den 1 april 2019 på uppdrag av: Bygglovs- och tillsynsnämndenKlilmat- och stadsmiljönämnden

Socialförvaltningen (SF) 
Jobbar från den 1 april 2019 på uppdrag av: Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden

Råd

Huddinge brottsförebyggande råd (HuBrå) upphör den 31 december 2018
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Huddinge kommuns högskoleråd (HSR)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Huddinge pensionärsråd (HPR)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Funktionshinderrådet tidigare Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HRF)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Rådet för fysisk planering (RFP) upphör den 31 december 2018
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Uppdaterad 7 februari 2019

Var informationen till din hjälp?