Kommunens organisation

Skiss över Huddinge kommuns organisation.
Klicka på bilden för att se den i ett större format.
Kommunens organisation består av ledning,nämnder,förvaltningar,beredningar,råd samt bolag och förbund.

Råd


Huddinge kommuns högskoleråd (HSR)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Huddinge pensionärsråd (HPR)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Huddinges funktionshinderråd tidigare Huddinges råd för funktionshinderfrågor (HRF)
Jobbar på uppdrag av: Kommunstyrelsen

Uppdaterad 29 december 2020

Var informationen till din hjälp?