Förskolan Riddarborgen

Om oss

Riddarborgen är en fristående förskola i Skogås som ägs och drivs av Pysslingen förskolor och skolor AB.

Förskolan leds av ett ledningsteam som består av fyra olika funktioner, vilket skapar goda förutsättningar för att förskolan håller hög kvalitet, allt för ditt barns bästa. 

Förskolan ligger i centrala Skogås/Huddinge med närhet till kommunikationer. Närområdet bjuder på en underbar natur med skog och parker.

Förskolan är organiserad i sju grupper för barn mellan 1-6 år. 

  • Tre grupper för de yngre barnen/toddlarna. Solrosen, Blåklockan och Rödklövern. 
  • En mellanåldersgrupp Violen. 
  • Tre grupper för de äldre barnen, Akvariet, Prästkragen och Ugglan.

När du kommer till förskolan Riddarborgen möts du av engagerade, kompetenta pedagoger och glada/nyfikna barn som hälsar dig välkommen. Verksamheten är organiserad i mindre barngrupper där varje barn har en egen mentor/pedagog som ansvarar för att ditt barn får det den har rätt till enligt läroplanen. 

Flera gånger per vecka får du information omkring ditt barn och verksamheten via våra digitala kommunikationsverktyg UNIKUM. Förskolan har en interkulturell profil som stimulerar till olikhet, en olikhet som berikar och utmanar undervisningen och lärandet för varje barn. Ämnesområdet Språk och Kommunikation, IT har en framträdande roll i det dagliga pedagogiska arbetet. 

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Under sommaren stänger förskolan en till två veckor. Barn som behöver omsorg vistas då på en annan Pyssling-förskola och har med sig en känd pedagog. 


Så här arbetar vi

Barnen erbjuds i förhållande till deras ålder och vistelsetid en väl avvägd dagsrytm och miljö. Där det omsorgsfulla lärandet vägs samman på ett balanserat sätt och där barnen växlar mellan olika aktiviteter under dagen. 

Arbetssätt

Undervisning bedrivs via projekt/tematisk arbete som utgår ifrån barnens överenskommelser, kunskaper och erfarenheter. Barnets förändrade kunnande synliggörs via lärloggar och bloggar som föregås av reflektion och samtal mellan barn/pedagog. Kontinuerligt används olika metoder för att fördjupa ämnesområdet Språk och kommunikation så som Sherborn- bildkommunikation – läsning i små grupper – sång, musik och ramsande. 

Lärmiljö

Olika hörnor både i inne och uterummet finns för lärande och lek som stimulerar barnen till självständighet och aktivitet. De pedagogiska miljöerna är föränderliga och dynamiska samt präglas av barnens intressen, kultur och aktuellt projekt.

Trygghet, trivsel och delaktighet

Varje läsår inleds med att arbeta ihop barngrupperna så det skapar trygghet för barnen med struktur och ordning. Det råder noll tolerans mot mobbing och kränkande behandling på hela förskolan. Barnen har inflytande och delaktighet utifrån dess förutsättningar. Vårdnadshavarnas kunskap och erfarenheter tas tillvara och vi är transperanta mot varandra. Det dagliga professionella mötet berikar och utvecklar verksamheten.


Föräldrasamverkan

Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och vi är tacksamma för om vi kan få ta del av detta. Vi skapar goda relationer mellan vårdnadshavare och pedagoger för att barnet ska trivas, utvecklas och lära. De dagliga samtalen vid lämning och hämtning är av stor betydelse för oss. De får ta tid och är en del av målet att skapa bra samverkan mellan hemmet och förskolan. Vi strävar efter att ha professionella personliga möten varje dag.
Vår samverkan börjar redan i samband med att vårdnadshavaren har tackat ja till plats på förskolan och inbjuds till ett introduktionssamtal. Förskolan använder sig av föräldrar aktiv inskolning där vårdnadshavaren är med i verksamheten under cirka tre dagar. Minst en gång per termin inbjuds vårdnadshavaren till utvecklingssamtal och föräldramöte. 

Kontakta oss


Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?