Förskolan Fridhem

Om oss

Fridhem är en kommunal förskola som består av fem avdelningar. Tre för de äldre barnen och två för de yngre. Förskolan har egen kokerska och lokalvårdare. På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare.

Fridhems gård består av natur och stora lekytor som uppmuntrar till rörelse och lek. Förskolan ligger i ett område som har nära till skog, bibliotek och parker. En av parkerna har djur och ligger på promenadavstånd.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Ditt barns vistelsetid på förskolan styrs av din arbets-/studietid samt restid till och från. Är du ledig är ditt barn ledigt.

En eftermiddag i månaden har personalen arbetsplatsträff från klockan 16.00. Då ber vi alla föräldrar att hämta barnen senast 15.45. Om du behöver ha ditt barn längre en sådan dag vill vi att du meddelar förskolan en vecka innan för att vi ska kunna ta in en vikare. 

Fyra dagar per år har vi studiedagar som vi använder till planering, utvärdering och kompetensutveckling. Dessa dagar behöver du som förälder så långt det är möjligt ordna omsorgen för ditt/dina barn. Om du inte kan ordna det ska du tre veckor innan meddela ledningen i ett mejl att du behöver omsorg. Då ordnar förskolan lämplig placering på annan förskola aktuell dag.

Dokument


Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Utforska språken (riktlinjer för språkutvecklande strategier för förskolan i Huddinge). För förskolan gäller även Skollagen.

Pedagogisk verksamhet pågår ständigt på förskolan. Vi arbetar med språk, matematik, natur och teknik integrerat i verksamheten på ett medvetet sätt. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som är ett arbetssätt för att få syn på barns utveckling och lärande.

Leken har stor betydelse i den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna är medforskande och medupptäckande. Barnens delaktighet är i fokus.

Verksamheten utvärderas kontinuerligt av pedagoger, barn och vårdnadshavare.


Föräldrasamverkan

Vi erbjuder olika möjligheter av föräldrasamverkan och delaktighet:

  • Introduktion av förskolan (för nya familjer)

  • Utvecklingssamtal

  • Föräldrasamtal vid behov

  • Föräldramöten

  • Daglig kontakt då ni lämnar och hämtar ert barn

  • Information om verksamheten via mejl


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Guldgruvan 08-535 309 68
Regnbågen 08-535 309 68
Kammaren 08-535 305 76
Skatten 08-535 305 80
Skeppet 08-535 305 78

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 7 januari 2020

Var informationen till din hjälp?