Förskolan Gräshoppan

Om oss

Förskolan Gräshoppan är en kommunal förskola med sex avdelningar, som ligger i Stuvsta.

På förskolan går cirka 95 barn, i åldern 1–5 år.

Gräshoppan har ett tillagningskök med en utbildad kock som serverar fräscha, näringsrika och vällagade måltider med salladsbuffé till lunchen.

Vi följer Huddinge kommuns matsedel där alla måltider är näringsberäknade och utgår ifrån Livsmedelsverkets riktlinjer.  

Visning av förskolan hösten 2018 

En gång per månad har vi visning av förskolan för föräldrar som vill söka plats hos oss. Visningen är mellan klockan 9.30-10.30 den 5 september, 10 oktober och 14 november. Anmäl dig på telefonnummer 08-535 304 91.

Förskolan ligger nära naturen och har en stor fin gård med ett utetorg, som fungerar som en mötesplats för barnen från de olika avdelningarna.

Vi vill skapa en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn. Barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens förmåga till empati, kreativitet och handlingskraft utvecklas. Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för vår verksamhet. Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för våra barn.

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation. Ett exempel är samlingen där barnen tillsammans pratar om och reflekterar kring hur en bra kompis är och vad olika känslor innebär. Hur är det att vara glad och vad innebär det att vara ledsen? Barnen övar sig i att vara inkännande och lyhörda. Det hjälper dem att utvecklas till socialt kompetenta och ansvarskännande individer, som klarar att fatta självständiga beslut.

Öppettider och studiedagar

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 6.30–18.00.

Personalen har fyra studiedagar per år och då är förskolan stängd.

Dokument


Så här arbetar vi

All personal på förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg, för att tillsammans med barnen reflektera över de tankar och teorier som barnen har. Förskolan har ett tematiskt arbetssätt där man fokuserar på ett intresseområde som barnen har och där alla mål i läroplanen vävs in. Från matematik, språk och teknik till samarbete, allt i lekfulla former.


Föräldrasamverkan

Hela vår verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna! Vi vill att du ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Därför är det viktigt att du som förälder är delaktig och har insyn i det vi gör. Förutom utvecklingssamtal, föräldramöten och samråd, är den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn ett bra tillfälle för kommunikation. Som vårdnadshavare får du regelbundet ett föräldrabrev där ditt barns avdelning berättar om verksamheten, barnens lärande och kommande aktiviteter.


Kontakta oss

Telefon

Avdelningar

Sagolandet 08-535 304 90  0701-98 32 73
Mumindalen 08-535 304 91  0701-98 32 74
Körsbärsdalen 08-535 304 56  0701-98 32 52
Trollskogen 08-535 304 55  0701-98 32 51
Blåbär 08-535 304 51  0701-98 32 50
Smultron 08-535 304 57  0701-98 32 53
Kök 08-535 304 50  0701-98 32 49

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit


Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?