Förskolan I Ur och Skur Kräppla förskola

Om oss

Vår vision är:

Tillsammans ska vi känna trygghet och glädje i en inspirerande lärmiljö där alla sinnen beaktas”

Kräppla är en kommunal certifierad I Ur och Skur förskola som består av fyra avdelningar. Panda svart och Panda vit med äldre barn 3-5 år, samt Delfinen och Späckhuggaren med yngre barn 1-3 år. Genom att vistas mycket ute i naturen stimuleras barnens fantasi och lust till lärande i en könsneutral miljö och de kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och utan givna könsroller

Förskolan ligger nära Stuvsta centrum i ett villaområde några hundra meter från pendeltåget och bussar. Vi har tillsammans med Kräppla skola, som är en enparallellig lågstadieskola, gemensamma lokaler både ute och inne. Vilket erbjuder en varierande och stimulerande miljö.

Dokument


Så här arbetar vi

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation.

Tillsammans med barnen upptäcker och undersöker vi naturen och vår närmiljö. Vårt förhållningssätt och arbetssätt medför att barnens nyfikenhet och lust att lära uppmuntras. Vår verksamhet utgår ifrån målen i läroplanen samt utifrån målen för I Ur och Skur-verksamheten. Vi arbetar på olika sätt med tema, smågrupper både inne och utomhus.

Vår I Ur och Skurinriktning innebär att barnen får rikliga tillfällen till rörelse och vistelse ute i naturen. Vi äter ibland ute, både i skogen och på vår gård, och de yngre barnen sover alltid utomhus. Att värna om miljön är något som är viktigt för oss.

Vi arbetar utifrån det enkla när man är liten, till att ställas inför större utmaningar ju äldre man blir. Att som liten få en hälsosam sovstund utomhus till att få åka skridskor en gång i veckan under vintern när man blir fem år. Frisk luft och friska barn hör ihop. Att få lära känna närområdet för att senare få vidga sina vyer. Att bli erbjuden både lek- och konstruktionsmaterial som man känner att man klarar av, men ändå känner utmaning i.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla vår verksamhet. 

Vi har I Ur och Skurs olika skogsgrupper.

Skogsknopp för barn 1-3 år

Skogsknytte för barn 3-4 år

Mulle och Skrinna för barn 5-6 år


Föräldrasamverkan

Vi värdesätter samarbetet med alla vårdnadshavare. För oss är den dagliga dialogen med vårdnadshavarna mycket viktig. Vi lägger stor vikt vid att det ska bli en bra introduktion när ni börjar hos oss, och att ni sedan känner att ni är välkomna med alla frågor och tankar till oss pedagoger.

Vi har även:

  • Informationsbrev
  • Utveklingssamtal, inskolningssamtal och avslutningssamtal
  • Föräldramöten
  • Föräldraenkät som har stor betydelse för oss i vår utvekling av verksamheten
  • Andra sammankomster vid olika traditioner

Mat och städ

Vi har på Kräppla enhet ett skolkök med personal som tillagar all vår mat enligt Huddinge kommuns riktlinjer Vi strävar efter att ge barnen sunda kostvanor och lägger stor vikt vid att vara goda förebilder. Vi har en hög andel livsmedel som är ekologiska och kravmärkta. Det serveras rikligt med varierade grönsaker och frukter dagligen. Behöver ert barn specialkost tillhandahåller vi det efter överenskommelse och behov.

Städningen sköts av en städfirma på kvällstid.


Öppettider

Förskolorna är normalt öppna helgfria måndagar–fredagar kl. 06.30–18.00. Behoven hos barnen/vårdnadshavarna styr dock öppettiderna inom det spannet vid respektive förskola.

Jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Under veckorna kring juluppehållet, sommarperioden och även klämdagar har vi sammanslagen verksamhet på en av våra fyra förskolor inom Kräppla förskole område.

Vi har fyra studiedagar per år då förskolan är stängd, och en eftermiddag i månaden har vi arbetsplats träff (APT) som startar 16.00 för alla pedagoger.


Kontakta oss

Avdelningar

Delfinen 1-3 år 08-535 307 72
Späckhuggaren 1-3 år 08-535 307 68
Pandan, vit 4-5 år 08-535 310 21
Pandan, svart 4-5 år 08-535 307 70

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress


Uppdaterad 7 januari 2020

Var informationen till din hjälp?