Förskolan Solrosen

Om oss

Förskolan Solrosen är en kommunal förskola med tre avdelningar som ingår i Snättringe förskoleområde.

Solrosen ligger i ett lugnt villa- och radhusområde och har en stor gård som inbjuder till en mängd olika aktiviteter för barnen.

Förskolan har tre avdelningar; Mellangården för barn i åldern 1-3 år, Sörgården för barn som är 3-4 år och Norrgården för barn mellan 4 och 5 år. Barngruppernas sammansättning kan variera från år till år beroende på bland annat ålderssammansättningen på de barn som går på förskolan.

Solrosen har ett eget tillagningskök och varje dag erbjuder vi barnen god och näringsrik mat.

Vi vill skapa en trygg miljö, som både utmanar och lockar till lek och aktivitet för varje barn. Barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan är en naturlig del i vår verksamhet. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnens förmåga till empati, kreativitet och handlingskraft utvecklas. Respekten för barnens åsikter och idéer ligger till grund för vår verksamhet. Vår övertygelse är även att bra mat, rörelse och utomhusvistelse är nyckeln till en bättre hälsa för våra barn.

Det ska alltid kännas tryggt och roligt att komma till förskolan. Vi jobbar med att stärka barnens självkänsla och empati genom lek och kommunikation. Ett exempel är samlingen där barnen tillsammans pratar och reflekterar kring hur en bra kompis är och vad olika känslor innebär. Hur är det att vara glad och vad innebär det att vara ledsen? Barnen övar sig i att vara inkännande och lyhörda. Det hjälper dem att utvecklas till socialt kompetenta och ansvarskännande individer, som klarar att fatta självständiga beslut.

Öppettider och studiedagar

Vi har fyra studiedagar per år då förskolan är stängd. En gång per månad stänger vi 16.00 för personalmöte och arbetsplatsträff.

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Dokument


Så här arbetar vi

Barnens utforskande och nyfikenhet är grunden för lärandet hos oss. Arbetssättet är temainriktat och pedagogisk dokumentation är en stor inspirationskälla. Barnen mår bra av sunda kost- och rörelsevanor i sin vardag och vi är ute i alla väder.

Vi har en egen kokerska som lagar näringsrik mat och vi prioriterar ekologiska livsmedel. Barnens inflytande och delaktighet är viktigt i vår verksamhet. Ett exempel på det är att alla våra femåringar en gång får välja maträtt och laga den tillsammans med vår kokerska. Veckans kock serverar med stolthet sin maträtt till sina kompisar på förskolan. Den här dagen blir alla barn mer nyfikna på att smaka på maten.


Föräldrasamverkan

Hela vår verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna! Vi vill att du ska ha förtroende för verksamheten och känna dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Därför är det viktigt att du som förälder är delaktig och har insyn i det vi gör. Förutom utvecklingssamtal, föräldramöten och samråd, är den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn ett bra tillfälle för kommunikation. Som vårdnadshavare får du regelbundet ett föräldrabrev där ditt barns avdelning berättar om verksamheten, barnens lärande och kommande aktiviteter.


Kontakta oss

 

 

Avdelningar

Norrgården 08-535 308 23
Sörgården 08-535 308 24
Mellangården 08-535 308 25

Vid frånvaro

Ledning

Besöksadress

Hitta hit

Besök oss


Uppdaterad 14 juni 2017

Var informationen till din hjälp?