Förskolan Tjädern

Om oss

Förskolan Tjädern är en kommunal förskola.

Tjäderns vision är att se det nyfikna, glada och trygga barnet. Vi arbetar temainriktat utifrån barnens intressen och nyfikenhet. På vår förskola är det viktigt att ge barnen en positiv självbild. Vi är noga med att ta barnen på allvar, lyssna på dem när de pratar och skapa en miljö där alla vågar uttrycka sina tankar och känslor. Vi arbetar aktivt för att alla ska vara en del av gruppen.

Om oss

Förskolan som ligger cirka 5 -10 min från Trångsunds centrum, där både buss och pendeltåg finns. Förskolan ligger i ett villaområde med skogen intill knuten. Vi har fyra avdelningar, två avdelningar för yngre barn (1-3 år) och två avdelningar för äldre barn (3-6 år).

Lokalerna på förskolan är stora och ljusa. I hjärtat av förskolan finns en stor ljushall, en central punkt där barnen kan mötas. I ljushallen finns även bygghörna och en ateljé. Vår gård är stor och grönskande och inbjuder till mycket lek och bus.

Vi strävar efter att ha minst en förskollärare på varje avdelning som har ansvar för att planera, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, ett arbete som hela arbetslaget är engagerat i.

Hälsa är viktigt för oss och på förskolan lägger vi grund till sunda livsvanor genom rörelse och bra kost. I köket finns vår kock som lagar mat och bakar bröd, samt har god kunskap om specialkost. Många av de varor vi köper in är KRAV-certifierade och vi serverar frukt och grönsaker varje dag. Vi strävar efter att maten vi serverar ska vara näringsrikt balanserad och lagad från grunden.

Vi har en lokalvårdare som städar förskolan varje dag.

Tillsammans ser vi till att skapa en bra arbetsmiljö, kvalitetssäkra verksamheten och sätta barnets lärande i fokus.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid, inom tidsintervallet 06.30–18.00.

Vi har arbetsplatsträff en gång i månaden, då vi stänger förskolan 16.45 om möjligt, så att all personal kan vara med.

Dokument


Så här arbetar vi

På Tjäderns förskola arbetar vi ofta i små grupper för att varje barn ska få möjlighet att komma till tals. Vi vill skapa utrymme för lyssnande och samtal så att barnen kan bredda sitt ordförråd och få utveckla ett nyanserat talspråk.

För att uppnå målen för barnens utveckling och lärande är vi pedagoger lyhörda för varje barns behov och anpassar material och miljö därefter. Genom portfolio och dokumentation synliggör vi barnens lärande. För att barnen ska må bra är det också viktigt med fysisk aktivitet och vi ser till att röra på oss både inne och ute.

Vi går ofta på promenad i skogen där vi lär oss mer om djur och natur. Barnen är med och källsorterar och komposterar och utvecklar på så vis intresse och förståelse för naturens kretslopp. På förskolan ger vi många tillfällen till lekfull inlärning. Till exempel finns matematik överallt omkring oss och det faller sig naturligt att prata om antal, större, mindre och göra enklare jämförelser och beräkningar samtidigt som vi leker. Det ska vara lustfyllt att lära sig och när vi arbetar med teman väljer vi alltid ämnen som engagerar barnen.

De styrdokument som vi arbetar efter är bland andra Läroplan för förskola, (Lpfö-98, reviderad 10) kommunens mål och budget, vår egna arbetsplan, likabehandlingsplan och hygienpolicy. För att hålla pedagogerna uppdaterade på ny forskning kring barns utveckling och lärande, kompetensinventerar och kompetensutvecklar vi kontinuerligt.


Föräldrasamverkan

För oss är det viktigt att ni föräldrar känner er delaktiga och får en god inblick i era barns vardag. På Tjäderns förskola lägger vi stor vikt vid samtalen med er föräldrar, det skapar trygghet både för barn och vuxna.

Vi gör avstämningar vid hämtning och lämning, skriver månadsbrev, där ni får inblick i vår verksamhet och har utvecklingssamtal en gång per år. På hösten har vi ett föräldramöte och en gång per termin ordnar vi drop in-kaffe, där ni som föräldrar får möjlighet att träffa både pedagoger och andra föräldrar. Vi träffas också vid vårt traditionella Luciafirande och vid vår årliga vårfest.

Ni föräldrar kan också vara med och påverka genom vår årliga föräldraenkät och i dialog med pedagogerna.


Kontakta oss

Ledning

Besöksadress

Hitta hit 


Uppdaterad 8 januari 2020

Var informationen till din hjälp?