IUS Fridolin/Källbrink - Veronika Mörk

Jag heter Veronika Mörk och arbetar som barnskötare. Jag är utbildad som barnskötare samt har gått olika ledarutbildningar inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur.

Jag bor i Källbrink i en villa med stor tomt. Inomhus har jag ett lekrum anpassat för mina dagbarn. 

I familjedaghemmet tar jag hand om ditt barn i en åldersblandad grupp i hemmiljö. Den lilla gruppen skapar trygghet och harmoni. Det mindre antalet barn gör det möjligt för mig att skapa nära kontakt med varje enskilt barn och familj och att bygga upp ett nära samarbete under många år.

Förskolans läroplan och värdegrund gäller och tillämpas av mig. Jag har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Samarbete med andra familjedaghem

Jag arbetar i nära samarbete med familjedaghemmen Fridolin/Furuhöjden, Fridolin/Fridhem. Tillsammans kallar vi oss Fridolin.

I Fridolin arbetar vi efter I Ur och Skurs grundidé att barns behov av kunskap, rörelse, och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Ansvar, trygghet och att bry sig om allt levande är viktigt för oss. Att främja friluftsliv och verka för folkhälsa och livsglädje är också med i vårt mål.

Vi träffas dagligen och har olika pedagogiska aktiviteter utomhus såsom friluftsskolor (Mulle, Knytte, Knopp), skapande, rörelse och upptäckande. Vi besöker även olika parker, gör utflykter och går ibland när tillfälle ges på olika kulturevenemang som till exempel teater. Vintertid åker de äldsta barnen skridskor - Skrinna, och barnen får prova på längdskidor - Lagge. Ofta äter vi och lagar lunchen utomhus och vi följer Huddinge kommuns meny. Vi är ute mycket, men inte alltid. Vi anpassar utevistelsen efter väderlek och årstid, men framförallt efter barnen.

Då vi träffas dagligen har vi ett väl fungerande reservsystem som tillämpas vid sjukdom, fridagar, kurser, möten, sommarsemestrar mm. Barnen är trygga med alla oss i Fridolin.

I Fridolin strävar vi efter:

  • att vi tycker att det är roligt att vara ute
  • att vi tycker det är viktigt och roligt att arbeta med barn
  • att vi kan förmedla känslan för naturen till barnen
  • att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod
  • att vi lär barnen om natur och friluftsliv
  • att vi använder oss själva - som metod - och som förebild
  • att vi ger barnen naturupplevelser
  • att vi är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande
  • att vi inte avbryter barnen i sin lek/sitt arbete med onödiga rutiner
  • att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen

Välkomna till någon av oss i Ur och Skur Fridolin!

Öppettider

Jag anpassar mina öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 06.30–18.00. Jag har stängt för studiedag/fortbildning 4 dagar per år.

Kontakt

Uppdaterad 13 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?