Bo och studera på annan ort

Inackorderingstillägg

Huddinge kommun kan ge ekonomiskt stöd till gymnasieelever som behöver bo på annan ort, inackordering, under sin skolgång.

Du kan få inackorderingstillägg om du är skriven i Huddinge kommun och:

  • är antagen i första hand till ett nationellt program. Du kan alltså inte få inackorderingstillägg om du är antagen i andra hand till en NIU-utbildning på ett nationellt program.
  • är antagen till en riksrekryterande utbildning.
  • är antagen till ett program med särskild variant med riksintag, som till exempel riksrekryterande idrottsutbildningar och spetsutbildningar.
  • är antagen till utbildning på kommunal eller landstingsdriven skola.
  • avståndet mellan hemmet och skolan är minst 60 km. Om du kan resa på SL-kort mellan skolan och hemmet kan du inte få inackorderingstillägg.
  • är förstahandsmottagen på ett naturbruksgymnasium och bor på skolan
  • är inackorderad minst fyra dagar i veckan 

Du kan också bli beviljad inackorderingstillägg om du är antagen till en svensk skola utomlands, som är godkänd av Skolverket och om kommunen godkänner dina utlandsstudier. Du kan få inackorderingstillägg för utlandsstudier under ett år.

Ansök om inackorderingstillägg

Du ansöker om inackorderingtillägg i e-tjänsten.

Så mycket får du i bidrag

Bidragsbeloppet är 1/25 av prisbasbeloppet. 2018 motsvarar det 1 820 kronor/månad. 

Inackorderingstillägget betalas ut under högst nio månader per år, september till maj. Utbetalning av tillägget sker i slutet av månaden.

Du får tillägg till och med det kalenderhalvår som du fyller 20 år.

Anmäl förändringar i tid

Det är viktigt att du genast meddelar barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun om din situation förändras så att du inte längre uppfyller kraven för inackorderingstillägg.

Har du fått en utbetalning baserad på felaktiga uppgifter måste den återbetalas.

Fristående skola

Studerar du på en fristående skola utanför Stockholm så kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN. Mer information om hur du ansöker.

Uppdaterad 10 september 2018

Var informationen till din hjälp?